Hyppää sisältöön

Lapselle oikeus kaikkiin vanhempiinsa – tutkimuksesta tukea kahta useamman oikeudellisen vanhemman mahdollistamiselle

Lapsella tulee olla oikeus kaikkien vanhemmuussuhteidensa suojaan myös silloin, kun lapsella on kahta useampia tosiasiallisia vanhempia. Oikeudellisen vanhemmuuden mahdollistaminen kahta useammalle on Sateenkaariperheet ry:n ykköstavoite hallitusohjelmaan. Mahdollisuuden puolelle asettuivat viime kesän puoluekokouksissaan myös Kokoomus, Vihreät ja Vasemmistoliitto. Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetun ”Laki ja perheiden monimuotoisuus” -tutkimushankkeen tänään julkaistussa loppuraportissa esitetään monivanhemmaisten perhetilanteiden huomioimista lainsäädännössä.

Tutkimushankkeen tutkijat esittävät, että useamman kuin kahden tosiasiallisen vanhemman tilanteet tulee ottaa huomioon lainsäädännön tulevassa valmistelutyössä. Keinoja monivanhemmuustilanteiden huomioon ottamiseen on etsittävä sekä vanhemmuuden oikeudellista määrittelyä tarkastelemalla että huoltajuutta koskevasta sääntelystä. Etävanhempien ja muiden lapsesta huolta pitävien aikuisten asemaa tulee tutkijoiden mukaan parantaa myös palveluissa ja työn ja perheen yhteensovittamisessa.

”Lapset elävät moninaisissa perhetilanteissa. Kaikissa perhetilanteissa lapsella ei edelläänkään ole perustavanlaatuista oikeutta omiin vanhempiinsa. Lainsäädäntömme jättää osan lapsista ilman oikeusturvaa kaikesta tärkeimpiin läheissuhteisiin”, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. ”Olemme erittäin iloisia, että huolemme useamman kuin kahden vanhemman lasten oikeuksista saa vihdoin vastakaikua niin tutkimuksesta kuin poliittiselta kentältä. Nyt on aika kirjata hallitusohjelmaan oikeudellisen vanhemmuuden mahdollistaminen kahta useammalle silloin, kun se vastaa lapsen tosiasiallisia perhesuhteita!”


Yhä useammassa perheessä lapsella on kolme tai useampi tosiasiallinen vanhempi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi uusperheessä, sijaisperheessä tai apilaperheessä. Apilaperheellä tarkoitetaan kumppanuusvanhempien perhettä, jossa kolme tai neljä vanhempaa jakaa suunnitelmallisesti lapsen vanhemmuutta lapsen syntymästä alkaen. Apilaperhe voi olla esimerkiksi naisparin ja miesparin yhdessä perustama lapsiperhe.


”Lapsi luo kiintymyssuhteen jokaiseen vanhempaansa vanhempien lukumäärästä, genetiikasta ja oikeudellisesta asemasta riippumatta. Kiintymyssuhteet kannattelevat lapsen kasvua ja kehitystä, kun taas kiintymyssuhteiden katkeaminen uhkaa lapsen hyvinvointia” kertoo toiminnanjohtaja Jämsä. ”Lapsen oikeusturva vaatii, että jokaista hänen tosiasiallista vanhemmuussuhdettaan tuetaan ja suojataan.”


Lapselle voi syntyä kiintymyssuhde useampaan tosiasialliseen vanhempaan eri tavoin ja eri elämänvaiheessa. Joskus lapsen perheessä on enemmän kuin kaksi vanhempaa lapsen syntymästä lähtien. Tällöin lapsen vanhemmat ovat sopineet vanhemmuuden jakamisesta jo ennen lapsen alulle laittamista, usein kahden kodin välillä.


Näissä tilanteissa voidaan katsoa, että lapsen etu on syntyä oikeudellisesti selkeään tilanteeseen, jossa lapsen oikeudelliset perhesuhteet ovat yksiselitteiset. Tämä ehkäisee vanhempien välisiä ristiriitoja ja turvaa lasta tärkeiden ihmissuhteiden katkeamiselta, mutta myös esimerkiksi suojaa lapsen oikeutta elatukseen.


Joskus lapselle on elämänsä varrella muodostunut tosiasiallinen vanhemmuussuhde johonkin hänelle merkitykselliseen aikuiseen. Tällainen tilanne on usein esimerkiksi uusperheessä tai silloin, kun lapsi on ollut pitkäaikaisessa sijoituksessa sijaisperheessä.
Tällainen suhde on mahdollista vahvistaa perheen sisäisellä adoptiolla, mutta toisen alkuperäisistä vanhemmista on nykylainsäädännön mukaan luovuttava oikeudellisesta vanhemmuudesta. Usein lapsen etu todellisuudessa vaatisi sekä suhteen luomista uuteen vanhempaan että yhteyden säilyttämistä jo olemassa oleviin vanhempiin.


Nykylainsäädäntö mahdollistaa, että lapsella voi enemmän kuin kaksi huoltajaa. Tämä ratkaisee lapsen huoltoon liittyviä käytännön kysymyksiä, mutta ei takaa lapsen oikeuksia. Lapsen oikeudet elatukseen, tapaamiseen ja perintöön liittyvät nimenomaan oikeudelliseen vanhemmuuteen, eivätkä ole ratkaistavissa riittävällä tavalla muuten.


”Sateenkaariperheet ry katsoo, että lapsen oikeutta kaikkiin vanhempiinsa tulisi suojata mahdollistamalla oikeudellinen vanhemmuus kahta useammalle silloin, kun se vastaa lapsen tosiasiallisia perhesuhteita. Tämä vaatisi muutoksia vanhemmuus- ja adoptiolakeihin” arvioi Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. ”Lainsäädännössä on ehdottomasti huomioitava myös niiden lasten tilanne, jotka ovat syntyneet apilaperheisiin ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa.”

Sateenkaariperheet ry:ltä sekä Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeelta on mahdollisuus kysyä haastateltavia artikkeleihin, jotka koskevat kahta useamman oikeudellisen vanhemman mahdollisuutta. Haastateltavana on sekä kumppanuus- ja apilaperheiden vanhempia että (aikuisia) lapsia.


Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.


Yhteyshenkilöt

Juha Jämsä, toiminnanjohtaja

Puh: 044 997 1956

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi