Hyppää sisältöön

Lähdemateriaalia ja lisätietoa

Kumppanuusperheitä (aiemmin vahvasti terminä käytetty apilaperhe) on tutkittu Suomessa vähän. Tästä osiosta löydät listauksen tutkimuksista, selvityksistä, artikkeleista, kirjoista ja elokuvista, jotka käsittelevät aihetta.

Tutkimukset, artikkelit ja selvitykset

Aarnio, Kia. 2014. Sateenkaariperheiden lasten vahvuudet ja haavoittuvuudet. Kirjallisuuskatsaus. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi, 6.

Aarnio, Kia, Kallinen, Kati, Kylmä, Jari, Solantaus, Tytti & Rotkirch, Anna. (2017). Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 62/2017.

Aarnio, Kia, Kylmä, Jari, Solantaus, Tytti & Rotkirch, Anna. (2018). Sateenkaariperheiden vanhemmat. Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 63/2018. Helsinki: Väestöliitto.

Jämsä, J. 2008. Suomalaiset sateenkaariperheet. Teoksessa Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Toim. J, Jämsä. Jyväskylä: P-S Kustannus, 26–43.

Koulu, S., Sihvonen, E., Aarnio, K. & Moring, A. 2023. Laki ja perheiden monimuotoisuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:22. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-274-9.

Moring, A. 2013. Oudot perheet. Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8852-0.

Moring, A. & Kerppola-Pesu, J. 2017. Sateenkaariperheet Suomessa. Julkaisussa Perhe ja avioliitto muutoksessa. Toim. M, Hytönen. Helsinki: Kirkon tutkimuskeskus, 207–236.

Gradut ja opinnäytetyöt

Koljander, V. 2020. ”Ihanaa kun on monta vanhempaa”. Apilaperheiden vanhempien kokemuksia kumppanuusvanhemmuudesta. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Tudeer, L. 2012. Sateenkaariperheen lapsen kolme vanhempaa: Vanhemmuus ja huoltajuus kolmiapilaperheessä. Pro gradu, Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta.

Westerlund, M. 2020. Apilaperheiden osallisuus: Vailla vertaistaan. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111322831

Kirjat, joissa kumppanuusvanhemmuus on näkyvillä

Marttinen, Tittamari & Salminen, Aiju, 2014. Ikioma perheeni. Pieni Karhu. Lastenkirja, jossa päähenkilön pikkusisaruksella on neljän vanhemman kumppanuusperhe eli neliapilaperhe.

Sinisalo, Johanna, 2020. Vieraat. Karisto. Kauhuromaani, jonka päähenkilöinä neliapilaperhe.

Frisk, Mari, 2020. Neliöjuuri. Myllylahti. Romaani kaksossiskoksista, jotka päättävät perustaa lapsiperheen nelisteen, yhdessä toistensa ja puolisoidensa kanssa.

Frisk, Mari, 2022. Monitahokas. Myllylahti. Neliöjuuren itsenäinen jatko-osa kertoo kumppanuusperheen odotusajasta ja vanhempien välisistä suhteista.

Toivola, Jani, 2018. Kirja tytölleni. WSOY. Tarina isästä ja tyttärestä ja heidän välisestä suhteestaan. Isästä, joka on kumppanuusvanhempi ja lapsen lähivanhempi.

Elokuvat ja ohjelmat

The Next Best Thing – elokuva, USA 2000. Tarina ihan alkujaan suunnittelemattomasta lapsesta ja kumppanuusvanhemmuudesta ja siitä, kuinka kaikki voi mennä pieleen.

Friends with Kids –elokuva, USA 2011. Romanttinen komedia kahden ystävyksen yhteisestä suunnitelmallisesta vanhemmuudesta.

Lapsi tuntemattoman kanssa, Suomi 2020. Nelosen reality-dokumenttisarja kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevista ihmistä.

En underbar jävla jul / A Holy Mess, Ruotsi 2015. Tarina kolmiapilaperheen sukujoulusta, jonka tähtihetkenä on tarkoitus paljastaa perheeseen olevan tulossa lapsi.