Hyppää sisältöön

Ennakkovalmennus kumppanuusvanhemmuuteen

Ennakkovalmennus tarjoaa mahdollisuuden oppia lisää; itsestään, lainsäädännöstä, elämän mittaisesta yhteistyöstä ja lapsen oikeuksista. Katso tulevat ennakkovalmennukset sivun lopusta ja ilmoittaudu mukaan!

Kumppanuusperhettä suunnnittelevien ennakkovalmennus

Kumppanuusvanhemmuutta suunnitteleville tarjottavan ennakkovalmennuksen tavoitteena on varmistaa riittävä tietomäärä vanhemmuuden suunnittelun tueksi. Kattavalla ennakkosuunnittelulla pyritään saamaan vanhempien väliset sopimukset sellaisiksi, joilla turvataan syntyvän lapsen asema. Valmennuksen tarkoituksena on antaa vanhemmille valmiuksia ristiriitojen ratkaisemiseen ja lapsen edun pitämiseen perheen päätöksenteon keskiössä. Vanhemmat saavat luotettavaa tietoa ja ohjeita liittyen perheellistymistapoihin, perhelainsäädäntöön, etuuksiin, perhedynamiikkaan, vähemmistöstressiin jne.

Valmennuksen keskeiset teemat:

  • Johdanto ja tutustuminen.
  • Minä kumppanuusvanhempana, lapsen oikeudet ja lapsen edun periaate.
  • Miten lapsia tehdään, vanhempien väliset sopimukset ja lainsäädäntö.
  • Vanhempien väliset suhteet ja perhearki.
  • Arjen kokemuksia perhe-elämästä ja palveluista (kokemuskouluttajien puheenvuorot).

Ennakkovalmennusta järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa. Valmennuksia toteutetaan lähi- ja etäkursseina. Kursseilla työskennellään yksilö- ja ryhmämuotoisesti; pienryhmäkeskustelua ja erilaisia oppimistehtäviä hyödyntäen. Yhteensä  20 h kurssikokonaisuus antaa kumppanuusvanhemmille:

  • Valmiuksia neuvotella vanhemmuuden jakamisesta.
  • Tekee perheet tietoisiksi oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan ja antaa heille valmiuksia ja ymmärrystä perhe-elämään.
  • Vertaistuen avulla syvällisemmän käsityksen vanhemmuudesta ja keinoja tukea lastensa kasvua ja itsetuntoa.
  • Tietoa psykososiaalisesta tuesta ja erilaisten tukipalveluiden saatavuudesta.

“Valmennus avarsi paljon ajatteluani. Vertaistuen myötä ymmärsin sen, että muut jännittävät ja pelkäävät samoja asioita.”

ennakkovalmennuksen osallistujapalaute

Tulevat ennakkovalmennukset

  • Verkkovalmennus 4.11.- 2.12.2024. Linkki ilmoittautumiseen löytyy täältä. Kaipaatko lisätietoja? Lähetä sähköpostia kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi